Otomatik Takas Odası Çözümü (ACH)

PS-ACH

PS-ACH, ProgressSoft tarafından geliştirilen ve günümüzün en gelişmiş teknolojilerini kullanan bir Otomatik Takas Odası (ACH) çözümüdür. Farklı ihtiyaçlara sahip çeşitli bankacılık topluluklarına hizmet edecek şekilde kolayca yapılandırılabilen esnek bir uygulamadır. Birkaç ülkede uygulanmaktadır ve Merkez Bankaları, bankalar, şirketler, kamu hizmetleri şirketleri ve bireylerden mütemadiyen çok iyi yorumlar almaktadır.

PS-ACH 7/24 çalışabilir ve Doğrudan İşlem (STP) kullanarak katılımcılar arasında perakende ödeme talimatlarını değiştiren bir platform sunar. PS-ACH, ISO 20022 formatlı mesajlar ile standart arayüz oluşturan kanalları kullanır. Dahili dönüştürücüler de PS-ACH'nin SWIFT MT mesaj formatlarıyla çalışmasına imkân verir.

PS-ACH, kredi transferlerini (bazı ülkelerde doğrudan kredi olarak da bilinir) ve otomatik ödemeleri işler. Kesilmiş çekleri otomatik ödeme olarak da işleme koyabilir.

Yönetici Özeti
  • Hareket işlemeyi hızlandırır, maliyetleri düşürür ve fon kullanılabilirliğini artırır.
  • Komple uçtan uca takas ve mutabakat döngüsü.
  • PS-ACH, aşağıdakiler dahil tüm standart finansal mesajları destekler: Otomatik Ödeme ve Doğrudan Kredi Sunumu.

PS-ACH'nin esası, ödeme yönlendirme ile birlikte ödeme talimatlarının takasını sağlayan Merkezi Sistem'dir. Ayrıca, takas oturumları boyunca katılımcıların bakiyelerini gerçek zamanlı olarak izler ve nihai mutabakat için RTGS sistemi ile arayüz oluşturur.

Takas, hem sınıflandırma işlevini hem de netleştirme işlevini içerir. Her bankacılık topluluğunun ihtiyaçlarına göre gün içerisinde birden fazla mutabakat döngüsü uygulanabilir. Her bir mutabakat döngüsünün sonunda, katılımcıların net pozisyonları RTGS aracılığıyla belirlendikten sonra ödemeler kesinleşir (yani geri dönülemez ve itiraz edilemez olur).

PS-ACH, uluslararası standartlara göre tasarlanmış herhangi bir modern RTGS sistemi ile arayüz oluşturabilir. ProgressSoft tarafından geliştirilen RTGS sistemi olan PS-RTGS'nin kullanımı, iki sistemin de aynı standartlarda geliştirilmesinden dolayı ek avantajlar sağlamaktadır. ProgressSoft ACH ve RTGS ürünleri çok iyi yapılandırılabilir olduklarından, dünya çapındaki Merkez Bankaları'ndan farklı gereksinimleri minimum özelleştirmeyle karşılayabilirler. Bu nedenle, PS-ACH ile PS-RTGS arasındaki kombinasyon, ödeme işlemlerinin gerçek zamanlıya yakın bir şekilde mutabakatını yapabilen oldukça esnek bir ödeme altyapısı oluşturur.

PS-ACH, tek bir ödeme talimatının yanı sıra toplu ödemeleri de işleyebilir. Ödeme emrinin amacına göre (maaş, vergi, fatura ödemesi, temettüler ve diğerleri gibi) belirli işleme davranışları yapılandırılabilir. İş akışları, her ödemenin işlenme ihtiyaçları karşılanacak şekilde tanımlanabilir. PS-ACH ayrıca ileri tarihli ödemeleri (ileri tarihlerde takas edilen) ve sürekli ödeme emirlerini (periyodik olarak zamanlanmış yeniden meydana gelen ödemeler) de işler.

Hatalardan kaçınmak için, alıcı bankalar tarafından hızlıca kabul edilmeyen işlemler (nihai lehtarı bulamama gibi) reddedilir ve düzenleyen kişiye bildirilir. Hatalarla başa çıkabilmek amacıyla, PS-ACH, tümü nihai mutabakatların değiştirilemezliği ilkesine bağlı olan birçok seçenek sunar. Örneğin, ödeme emirleri mutabakattan önce düzenleyen tarafından iptal edilebilir; kredi transferleri, mutabakattan sonra alıcı banka tarafından iade edilebilir ve muhatabın talep etmesi durumunda, otomatik ödemeler geri çevrilebilir.

PS-ACH'de, Merkez Bankası veya Takas Odası, katılımcıların hesaplarının yönetimi (örneğin hesapların açılması ve kapatılması ve maksimum net borç pozisyonları), takas oturumlarının sayısı ve zamanlaması (işlem kapanış zamanları ve mutabakat zamanlamaları dahil), ücretlendirme planlamaları ve raporlama düzenlemeleri gibi birçok parametre tanımlayabilir. Ayrıca sistem, sistem yöneticisinin hem bireysel hem de toplu olarak gerçek zamanlı katılımcı konumlarını izlemesine yardımcı olan kullanıcı dostu araçlar sunar.

PS-ACH Katılımcı Sistemi, Merkez Bankası veya Takas Odasında barındırılan ve katılımcıların Merkezi Sistemi en iyi şekilde kullanmalarını ve işlem süresini hızlandırmalarını sağlayan web tabanlı bir sistemdir. ProgressSoft, Katılımcı Sistemi ile PS-ACH'nin katılımcılara etkin bir şekilde hizmet etmesini sağlayarak, risklerden ve blokajlardan kaçınmalarını sağlar. Katılımcı Sistemi, katılımcıların merkezi olarak genel müdürlükten veya kullanıcı dostu bir web tarayıcı arayüzü ile şubelerden işlem yapmalarına olanak tanır.

Katılımcı Sisteminin temel özellikleri şunlardır:

  • Tüm ödeme emirlerinin Merkezi Sisteme gönderilmeden önce doğrulanması.
  • Katılımcıların birden fazla iletişim kanalı kullanmasına izin verme (web servisleri, dosyalar ve mesaj kuyrukları gibi).
  • ISO20022'den SWIFT MT mesaj formatlarına (veya tersi) dönüştürme hizmetleri sunma.
  • Banka kullanıcılarının hariçte ödemeleri başlatması ve dahilde ödeme yanıtlarını ve iadelerini işlemesi için web tabanlı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) sağlama.
  • Herhangi bir zamanda, takas işleminin farklı yönlerinin anında izlenmesine ve takip edilmesine olanak tanınması için gerçek zamanlı raporlama özellikleri ve sorguları.
  • Herhangi bir tutarsızlığın kolayca tespit edilebilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi için bankaların, katılımcı bankaların Merkezi Sistem tarafından bildirilen işlemlerini, kendi çekirdek bankacılık sistemlerinde kayıtlı olanlarla mutabakata vardırmasına yardımcı olma..
  • Başarısız olan bir işlemi takas odasına yeniden göndermek için gerekli operasyonel zaman ve çabanın azaltılması.

Katılımcı Sistemi, katılımcı üyelerin ödeme mesajlarını ve aynı zamanda yanıtları, iptalleri, iadeleri ve geri çevirmeleri doğrudan kendi dahili sistemlerine göndermeleri/buralardan almaları için açık Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) sunar. Bu API'ler ISO20022 ve SWIFT MT mesaj formatlarını kullanır ve S/FTP, Mesaj Kuyrukları ve Web Servisleri dahil çeşitli iletişim kanallarına yayılırlar.

PS-ACH'nin Katılımcı Sistemi ayrıca, bankalara ve fatura edenlere, e-talimatları otomatik ödeme işlemlerini önceden yetkilendirmek için bir araç olarak başlatma ve yönetme olanağı sunan bir Talimat Yönetim Sistemi içerir. Ayrıca, otomatik ödeme işlemleri ile bunlara karşılık gelen talimatlar arasında gerçek zamanlı doğrulama ve eşleştirme sağlar. Bu doğrulamalar, talimat durumunun geçerliliğinin yanı sıra zamanlama seçenekleri (sıklık ve mutabakat tarihi dahil) ve işlem tutarı limitleri gibi ödeme şart ve koşullarını kontrol etmeyi de içerir. PS-ACH, daha fazla esneklik sağlamak amacıyla, merkez bankası gibi bazı katılımcıların, ön-yetkilendirme talimatına gerek kalmadan belirli bir limite kadar otomatik işlemleri göndermesine izin verilen "Güvenli Gönderenler" olarak yapılandırılmasına izin verir.

PS-ACH, her ülkenin bankacılık yapısına bağlı olarak üç farklı konfigürasyonda uygulanabilir: Merkezi Model, Dağıtılmış Model ve Hibrit Model.

Merkezi Model'de, Merkezi Sistem ve Katılımcı Sistemi de dahil olmak üzere, çözümün tamamı ve tüm bileşenleri Merkez Bankası veya Takas Odası sunucularında konuşlandırılır ve Katılımcı Bankalar tarafında hiçbir kurulum yapılmaz. Buna göre, Katılımcı Bankalar, Merkez Bankası tarafından kabul edilen bir ağ (genellikle özel bir ağ) aracılığıyla sisteme erişebilir ve işlevlerini kullanabilir.

Dağıtılmış Modelde, Merkezi Sistem, Merkez Bankası veya Takas Odası'nda konuşlandırılırken, Katılımcı Sistemi ise her bir Katılımcı Bankada konuşlandırılır. Bankalar, Katılımcı Sistemini, hariçte ve dahilde ödemeleri işleme koymak ve sistem tarafından oluşturulan çeşitli raporlara erişmek için kullanır. Bu modelde, Katılımcı Sisteminin Çekirdek Bankacılık Sistemine entegre edilmesi her bir bankanın görevidir.

Hibrit Model, Merkezi ve Katılımcı Sistemlerini Merkez Bankası veya Takas Odasında konuşlandırmak suretiyle Dağıtılmış ve Merkezi modelleri birleştirir, burada düşük işlem hacimlerini işleyen daha küçük bankalara ASP erişimi verilirken, büyük bankalar kendi tesislerinde konuşlandırılmış kendi Katılımcı Sistemlerini kullanabilirler.

Her iki bileşen de (Merkezi ve Katılımcı) Doğrudan İşlem (STP) elde edilmesi için üçüncü taraf sistemleri ile birlikte çalışabilir. Merkezi Sistem, Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat (RTGS) sistemine kolayca entegre edilebilirken, Katılımcı Sistemi katılımcıların Çekirdek Bankacılık Sistemleriyle oluşturulan standart arayüzler aracılığıyla entegre edilebilir.

ProgressSoft, PS-ACH'sini tasarlarken katılımcıları potansiyel dolandırıcılıklardan korumak amacıyla hayati önemdeki ihtiyaca odaklandı. Şifreleme, dijital imzalar, Güvenli Yuva Katmanı (SSL), karma algoritmalar ve diğer teknolojilerin kullanımı, uçtan uca iletişim için güvenli bir ortam sağlar. Ek olarak, Katılımcı Sistemler, merkezi olmayan bir şekilde çalışan kendi güvenlik alt sistemlerine sahip bağımsız uygulamalar olarak çalışır. Her sistem yöneticisi sistem kullanıcılarını, gruplarını, çalışma saatlerini ve diğer işlevleri, hassas verilerin korunmasını, gizliliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü sağlayan sağlam, ölçeklenebilir ve çok iyi yapılandırılabilir bir şekilde tanımlar.

Ürün Paketleri

PS-MMS
Talimat Yönetim Sistemi

Bağlanalım

Lütfen aşağıdaki formu doldurup gönderin; ProgressSoft temsilcisi doğrudan yardım sağlamak için sizinle irtibata geçecektir.

(Cuma resmi tatildir)

Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz?

PS-ACH broşürünü almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun ve gönderin.

PS-ACH