PS-PayHub

Ödeme Merkezi

ProgressSoft’un Ödeme Merkezi, bütün ödeme türlerini idare edebilen ve işlem yönetimi için ödeme modüllerini tek elden yönetecek şekilde birleştiren gelişmiş tam teşekküllü bir platformdur. Farklı ülkelerde ve bölgelerde, bağlı kuruluşlarda ve ilgili finans kuruluşlarında bankaların ödeme türlerinin tamamını destekleyen tek bir merkezi kurumsal platform aracılığıyla çok kiracılı (multi-tenant) bir kurulum sunar.

Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+) (Sınır Ötesi Ödeme ve Raporlama) hazır çözümü, arka uç sistemlerde minimumdan sıfıra kadar değişiklikle finans kuruluşlarının ISO 20022'ye geçişine yardımcı olur.

PS-PayHub

Özellikleri

CBPR+ İçin Hazır Çözüm

PS-PayHub, finans kuruluşlarına ISO 20022 (MX) standartlarına ve kılavuz ilkelerine sorunsuz ve uygun maliyetli geçiş kabiliyeti sağladığı için SWIFT tarafından CBPR+ için hazır bir çözüm olarak listelenmiştir. Ayrıca, finans kuruluşlarının ödemelerini FIN/FINplus'a hazır olma durumlarına göre bölgeye, ülkeye veya muhabir bankalara göre yeni standartlara kademeli olarak taşımasına olanak tanıyan farklı uygulama modellerini de destekler.

CBPR+ İçin Hazır Çözüm
Gelişmiş Geçiş Kabiliyetleri

Gelişmiş Geçiş Kabiliyetleri

PS-PayHub, ikili mesajları (MT/MX) doğal olarak destekler ve SWIFT’in İlişki Yönetimi Uygulaması (RMA), Fin ve FinPlus ile entegre olur. Ayrıca Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve diğer uluslararası standartlar ile uyumludur ve piyasa altyapısı kapalı özel modelini destekler.

Çok Kiracılı Kurumsal Platform

PS-PayHub, finans kuruluşlarına farklı ülke ve bölgelerdeki iştirak bankaları, şubeleri ve ofisleri için yerel piyasa altyapı kuralları ve düzenlemelerini dikkate alıp tek bir merkezi platform sağlayan çok kiracılı bir platformdur.

Çok Kiracılı Kurumsal Platform

Daha fazla özellik

Ödeme Türleri

PS-PayHub, hesaptan hesaba, tek, toplu, ertelenmiş, anında, yurt içi ve sınır ötesi ödemeler dahil olmak üzere tüm ödeme türlerini destekler. Aynı zamanda seri ve yönlendirmeli ödemelerin işlenmesi, gönderilmesi ve iletilmesini de kapsar.

Ödeme Ağları

PS-PayHub, finans kuruluşlarına, arka uç sistemler üzerinde minimumdan sıfıra kadar etkiyle muhabirlerle aralarında yeni koridorlar sunmak için farklı ödeme ağlarıyla entegre olma esnekliği sağlar. Buna SWIFT, Ripple, Visa, MasterCard, Western Union, XpressMoney ve daha fazlası dahildir.

Akıllı Ödeme Yönlendirme

PS-PayHub, herhangi bir giden ödemeden gelen ödemeye bir uçtan bir uca orkestrasyon yapan ve bunu belirlenmiş bir işlem akışı, doğrulama kuralları ve hedef ağları aracılığıyla yönlendiren bir havale yönetimi modülünden oluşur. Muhabir, para birimi veya tanımlı sınır ötesi ortama göre tanımlanan parametrelere ve hizmet seviyesi anlaşmalarına dayalı olarak giden ödemeler için en uygun yolu bulmak üzere bir dizi doğrulama uygular.

Hizmet Seviyesi Anlaşması Yönetimi

PS-PayHub, farklı ülkeler ve para birimleri ile işlem yapan finans kuruluşları için farklı muhabirleri idare etmek üzere tasarlanmıştır. Her muhabirin kabul ettiği çalışma saatleri, hafta sonları ve tatiller, saat dilimleri, ortalama işlem süresi, ülke kapsamı, kabul edilen para birimleri ve zımni bedel ve ücretleri vardır.

Çok Kanallı Entegrasyon

PS-PayHub, çevrimiçi, mobil ve kurumsal bankacılık uygulamalarının yanı sıra mobil cüzdanlar ve şube otomasyonları dahil çeşitli kanalların hepsiyle entegrasyon için açık Uygulama Programlama Arayüzleri (API’ler) sağlar. Bu, müşterilerin ödemeleri kolayca başlatmasına, sunmasına ve sorgulamasına ve finans kuruluşlarının bu ödemeleri etkili bir şekilde işleme almasına ve gerçekleştirmesine olanak tanır.

Üçüncü Taraf Sistem Entegrasyonu

PS-PayHub çekirdek bankacılık sistemleri, hazine ve Döviz Kuru (FX) gösterici, Kara Para Aklamayı Önleme, Terörizm Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) ve yasaklı listesi görüntüleme sistemleri gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre olacak şekilde tasarlanan bir dizi mikroservisi içinde barındırır.

Dijital Defterler ve Para Birimleri

PS-PayHub, dijital cüzdan işlemleri veya bankadan bankaya dijital defter işlemleri gibi hem e-para hem de dijital para birimleri işlemlerine imkan verir. Fon yönetimi, bakiye sorgulama, rehin, itfa ve işlem yönetimi dahil olmak üzere geniş bir dijital para birimi ve muhasebe işlemleri yelpazesini destekler. Ayrıca, havale işlemlerinin sürekliliğini sağlamanın yanında nakit yönetimi ve bakiye süpürme için gerekli izleme ve raporlama imkanlarını sağlar.

Faydaları

Şunlar da hoşunuza gidebilir

PS-RMS

PS-RMS

Havale Yönetme Sistemi