Ödeme Merkezi Platformu

PS-PayHub

ProgressSoft'un Ödeme Merkezi, tanınmış kanalları ve ağları kullanarak ve ödeme piyasasının en iyi uygulamalarına ve yönergelerine uyarak her türlü ödemeyi gerçek zamanlı olarak işleyen merkezi bir platformdur.

Bu gelişmiş platform, Swift gereklilikleriyle uyumlu, Sınır Ötesi Ödeme ve Raporlama Plus'a (CBPR+) hazır bir çözümdür. Finans kuruluşlarının ISO 20022'ye yıkıcı değişiklikleri asgari seviyede tutarak geçmelerine yardımcı olur ve RTGS, ACH, faturalama ve anında ödeme gibi kanallarla bu kuruluşların yerel, bölgesel ve uluslararası ödemelerini destekler.

PS-PayHub

Özellikleri

Swift Uyumlu Çözüm

PS-PayHub, 2023'de Swift Uyumlu Uygulama Ödemeleri etiketini almaya hak kazanmıştır. MT ve ISO 20022 kullanım yönergeleri, piyasadaki en iyi uygulamalar, CBPR+/MT mesaj standardı doğrulaması, mutabakat, iş akışları, kullanıcı arayüzleri ve additional Swift requirements ile uyumludur.

Swift Uyumlu Çözüm
CBPR+ İçin Hazır Çözüm

CBPR+ İçin Hazır Çözüm

PS-PayHub, yerel CBPR+ mesajları iş akışlarını ve yönergelerini destekleyen Sınır Ötesi Ödeme ve Raporlama Plus (CBPR+) için hazır bir çözümdür. Yerleşik masraflar, ücretler ve muhabir yönetimi modülleri içerir, ödemelerin asgari manuel müdahale ile işlenmesini sağlar ve merkezi, hibrit, yerel ve çeviricili ISO 20022 geçiş yaklaşımlarını destekler.

Swift Go İçin Hazır Çözüm

PS-PayHub, hem gpi hizmetini sunan hem de sunmayan finan kuruluşları için hızlı ve rekabetçi fiyatlı düşük değerli ödemelerin uygulanmasını sağlayan Swift Go için hazır bir çözümdür. Mobil ve online bankacılık için kullanılabilen Swift Go ödemelerini başlatmak, izlemek ve almak için bütünleşik bir API içerir ve arka uç sistemlerde minimum veya sıfır değişiklik garanti eder.

Swift Go İçin Hazır Çözüm

Daha fazla özellik

Uyum ve Destek

PS-PayHub bütün mesaj işleme türlerini destekler, Swift'in İlişki Yönetimi Uygulaması (RMA) ile entegre olur ve FIN ve FINplus hizmetleriyle etkileşime girer. Ayrıca Swift'in müşteri güvenliği programına, SWIFTRef uygulamalarına ve kara para aklamayı önleme standartlarına da uygundur. Piyasa altyapısı kapalı kullanıcı grubunu destekler ve gpi uygulaması sunar.

Çok Kiracılı Kurumsal Platform

PS-PayHub, finans kuruluşlarına farklı ülke ve bölgelerdeki iştirak bankaları, şubeleri ve ofisleri için yerel piyasa altyapı kuralları ve düzenlemelerini dikkate alıp tek bir merkezi platform sağlayan çok kiracılı bir platformdur.

Ödeme Türleri

PS-PayHub, hesaptan hesaba, tek, toplu, ertelenmiş, anında, yurt içi ve sınır ötesi ödemelerin yanı sıra gerçek zamanlı, ileri tarihli ve beklemeli talimatlar dahil olmak üzere bütün ödeme türlerini destekler. Ayrıca, FX sistemleriyle entegrasyon dahil olmak üzere seri, teminatlı ve geri dönüşlü ödemelerin işlenmesini, gönderilmesini ve iletilmesini de destekler.

Ödeme Ağları

PS-PayHub, finans kuruluşlarının arka uç sistemleri üzerinde minimum etkiyle muhabirlerle yeni koridorlar açmak için farklı ödeme ağlarıyla entegre olmasını sağlar. Buna Swift MT/CBPR+, Swift Go, RTGS, ACH, Billing, Ripple, Visa, Mastercard, Western Union ve daha fazlası dahildir.

Akıllı Ödeme Yönlendirme

PS-PayHub, herhangi bir giden ödemeden gelen ödemeye bir uçtan bir uca orkestrasyon sağlar ve bunu belirlenmiş bir işlem akışı, doğrulama kuralları ve hedef ağları aracılığıyla yönlendirir. Muhabir, para birimi, tanımlanmış sınır ötesi ortam veya başka kriterlere göre tanımlanmış parametrelere ve hizmet düzeyi anlaşmalarına dayalı olarak giden ödemeler için en uygun rotayı bulmak üzere bir dizi doğrulama uygular.

Konsolide Raporlar ve Gösterge Tabloları

PS-PayHub, zengin filtreleme mekanizmaları ile gerçekleştirilmiş ödemeler ve mesajlar üzerinde tam görünürlük sağlayan gelişmiş raporlar, gösterge tabloları ve istatistiksel bilgiler sunar.

Muhabir Yönetimi

PS-PayHub, finans kuruluşunun ödemelerin doğrudan işlenmesini temin için tür, nostro ve vostro hesapları, IBAN gibi bilgiler de dahil olmak üzere muhabir banka ve kurumsal müşteri ayrıntılarını tanımlamasını sağlar.

Ücretler, Harçlar ve Döviz

PS-PayHub, ödemelerle ilişkili ücretleri otomatik olarak hesaplar. Ayrıca, finans kuruluşunun mesaj işleme sırasında sistem tarafından otomatik olarak kullanılacak belirli şemaları tanımlamasına olanak tanır. Çözüm, mesaj işlemenin bir parçası olarak para birimi dönüştürme işlemini gerçekleştirmek için üçüncü taraf FX sistemleriyle entegre edilebilir.

Hizmet Seviyesi Anlaşması Yönetimi

PS-PayHub, farklı ülkeler ve para birimleri ile işlem yapan finans kuruluşları için farklı muhabirleri idare etmek üzere tasarlanmıştır. Her muhabirin kabul ettiği çalışma saatleri, hafta sonları ve tatiller, saat dilimleri, ortalama işlem süresi, ülke kapsamı, kabul edilen para birimleri ve zımni bedel ve ücretleri vardır.

Çok Kanallı Entegrasyon

PS-PayHub, çevrimiçi, mobil ve kurumsal bankacılık uygulamalarının yanı sıra mobil cüzdanlar ve şube otomasyonları dahil çeşitli kanalların hepsiyle entegrasyon için açık Uygulama Programlama Arayüzleri (API’ler) sağlar. Bu, müşterilerin ödemeleri kolayca başlatmasına, sunmasına ve sorgulamasına ve finans kuruluşlarının bu ödemeleri etkili bir şekilde işleme almasına ve gerçekleştirmesine olanak tanır.

Üçüncü Taraf Sistem Entegrasyonu

PS-PayHub çekirdek bankacılık sistemleri, hazine ve Döviz Kuru (FX) gösterici, Kara Para Aklamayı Önleme, Terörizm Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) ve yasaklı listesi görüntüleme sistemleri gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre olacak şekilde tasarlanan bir dizi mikroservisi içinde barındırır.

Dijital Defterler ve Para Birimleri

PS-PayHub, dijital cüzdan işlemleri veya bankadan bankaya dijital defter işlemleri gibi hem e-para hem de dijital para birimleri işlemlerine imkan verir. Fon yönetimi, bakiye sorgulama, rehin, itfa ve işlem yönetimi dahil olmak üzere geniş bir dijital para birimi ve muhasebe işlemleri yelpazesini destekler. Ayrıca, havale işlemlerinin sürekliliğini sağlamanın yanında nakit yönetimi ve bakiye süpürme için gerekli izleme ve raporlama imkanlarını sağlar.

Faydaları