Geliştirme Metodolojileri

https://assets.progressoft.com/services/development-methodologies-lg.jpg

ProgressSoft, değişime uyum sağlayan, iç çevikliği sürdüren ve müşterilere hibrit bir yaklaşım sunan üst seviyede geliştirme metodolojileri kullanır. Bu metodolojiler, ProgressSoft müşterilerinin yazılım geliştirme ve uygulamanın tüm aşamalarında yer almasını sağlar, bu da başarılı, yönetilebilir ve sürdürülebilir ödeme sistemlerini birlikte oluşturmak için temel bir unsurdur.

Scrum

ProgressSoft uzmanları, Scrum olarak bilinen yinelemeli bir proje yönetimi çerçevesi sunan çevik bir proje yönetimi yaklaşımı seçmiştir. Kavramsal olarak Scrum, önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmak için iterasyonlara dayanan çok basit bir süreç olmakla birlikte kararlaştırılan şartlara göre çözümün geliştirilmesi ve sunulmasına hizmet eden ana projenin iskeletidir.

Neden Scrum?

  • Sunulan ürünlerde gelişmiş kalite
  • Proje süresinde zaman tasarrufu
  • Proje süresi boyunca beklenen özelliklerin alınması
  • Müşteri geri bildirimi ile önerilen değişikliklere uyum sağlama
  • Sunulan ürünlerin birbirini izleyen aşamalarla iyileştirilmesi

Ekstrem Programlama

ProgressSoft uzmanları Ekstrem Programlama (XP) olarak bilinen basitliği, geri bildirimi ve iletişimi vurgulayan bir yazılım geliştirme metodolojisi seçmiştir. XP, seçilen bir görev için biraz planlama, biraz kodlama ve tam birim testinin her şeyin istediğiniz gibi olup olmadığını belirlemenize izin verdiği varsayımına dayanır ve fikir değiştirmenin düşük maliyetli olmasını sağlar.

Neden Ekstrem Programlama?

  • İşle ilgili endişelerin doğru bir şekilde ve doğrudan ele alınması
  • Güven artışı ve yanlış anlaşılmalarda azalma
  • Sonuçlara zaman açısından verimli bir şekilde ulaşma
  • Hızlandırılmış yeni özellik ekleme süreci
  • Anında geri bildirimle projeye tam rehberlik sağlanması