Birlikte Çalışabilen Anında Ödemeler Sistemi

PS-IIPS

Birlikte Çalışabilen Anında Ödemeler Sistemi, kişiden kişiye, kişiden işletmeye, işletmeden işletmeye, resmi işlemler ve daha fazlası dahil olmak üzere ülke çapında anlık ödemeleri mümkün kılmak için 7 gün 24 saat çalışır.

Gelişmiş merkezi sistem, merkez bankaları ve takas odaları gibi düzenleyici kurumların hesaptan hesaba, hesaptan cüzdana, cüzdandan hesaba veya cüzdandan cüzdana ülke çapında anlık ödemelerin birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırmasını sağlar.

PS-IIPS

Özellikleri

Birden Fazla Mutabak Döngüsü

PS-IIPS, 24 saatin tamamını kapsamak için gün boyunca birden çok mutabakat döngüsüne imkan tanır. Mutabakat döngüleri, yapılandırılabilir bir zaman süresine veya finans kuruluşlarının likidite rezervlerine eşdeğer bir miktar eşiğine, yani borç tavanlarına göre düzenlenebilir.

Birden Fazla Mutabak Döngüsü
Akıllı Mutabakat

Akıllı Mutabakat

PS-IIPS, gece, hafta sonları ve tatiller dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ve anında gerçekleştirilen tüketiciler arasındaki mutabakat ile merkez bankası açıkken tipik olarak bir RTGS sisteminde gerçekleşen finans kuruluşları arasındaki mutabakatı birbirinden ayırır.

Ertelenmiş Net Mutabakat

PS-IIPS, kurumlar arası mutabakat için Ertelenmiş Net Mutabakat (DNS) yaklaşımını kullanır. Her bir mutabakat döngüsü tamamlandığında sistem katılımcı finans kuruluşların net pozisyonlarını oluşturur ve RTGS sisteminde nihai mutabakat için merkez bankasına iletir.

Ertelenmiş Net Mutabakat

Daha fazla özellik

Kurumlar Arası Mutabakat

PS-IIPS, farklı döngülerin fiili mutabakatını gerçekleştirmek için merkez bankasındaki herhangi bir RTGS sistemi ile iletişim kurar. Bununla birlikte, PS-IIPS, merkez bankası tarafından çalıştırıldığında bir RTGS sistemine ihtiyaç duymadan gömülü bir uzlaştırma bileşeni aracılığıyla kurumlar arası mutabakat işlemlerini de gerçekleştirebilir.

Çok Yönlü İşlemler

PS-IIPS, finans kuruluşlarına son kullanıcılarına çok yönlü anında ödeme işlemleri sunma imkanı sağlamak için kredi transferleri, ödeme talebi, iade ve iade talebi gibi çok çeşitli finansal işlemleri gerçekleştirir.

Kolaylık Sağlayan Hizmetler

PS-IIPS, finans kuruluşlarının son kullanıcılarına bir kullanıcı adı, cep telefonu numarası veya IBAN numarası kullanarak anında ödeme başlatma olanağı sağlayarak kullanışlı ve uyarlanabilir hizmetleri kolaylaştırır.

Değerli Parametreler

PS-IIPS, yapılan ödeme başına azami tutar limitlerini veya kanal, para birimi veya kurum başına özelleştirilmiş tanımlar gibi geniş bir parametre seti içerir. Bu, uyumluluk ve istikrarı sağlamak için finans kuruluşları arasındaki Hizmet Seviyesi Anlaşmalarının (SLA'lar) izlenmesine ve sürdürülmesine ek olarak yapılır.

Esnek Tasarım

PS-IIPS, özünde esneklik temel alınarak tasarlanmıştır ve bu esneklik şu farklı biçimlerde kendini gösterir: modüler tasarım, standart iletişim arayüzü ve yapılandırılabilirlik. Bu özellikleri düzenleyici kurumların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

Çoklu Para Birimi Desteği

PS-IIPS, her biri farklı bir para birimine ait olan birden çok ödeme döngüsünü paralel olarak çalıştıracak şekilde yapılandırılabilir.

Çoklu Dil Desteği

Veriler orijinal giriş dilinde depolanıp saklanırken PS-IIPS kullanıcı arayüzleri ve sistem bildirimleri otomatik olarak yapılandırılmış dilde sağlanır.

Uluslararası Standartlara Uygunluk

PS-IIPS, açık Uygulama Programlama Arayüzlerini (API'ler) gösterir ve ISO20022 ödeme standartlarını benimser.

Faydaları