Otomatik Takas Odası (ACH)

PS-ACH - Central

ProgressSoft’un Otomatik Takas Odası merkezi birimi çözümü, finans kuruluşları arasında otomatik ödeme ve otomatik kredi ödeme işlemlerinin uçtan uca takas döngüsünü Kesintisiz İşleme (STP) ile kolaylaştırmak için 7/24 esasına göre çalışır.

Yüksek düzeyde ölçeklenebilir olan bu çözüm, modern Gerçek Zamanlı Brüt Hesap Kapatma (RTGS) çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve düzenleyici kuruma katılımcı finans kuruluşu ve takas döngüsünün tamamı üzerinde kapsamlı yönetim sağlar.

PS-ACH - Central

Özellikleri

Uygulama Modelleri

PS-ACH, düzenleyici kurumdaki merkezi ve katılımcı birimleri konsolide eden merkezi bir modelde veya merkezi birimin düzenleyici kurumda ve katılımcı birimin finans kuruluşunda uygulandığı dağıtılmış bir modelde uygulanabilir. Bu, merkezi ve dağıtılmış modellerin bir birleşimi olan hibrit bir uygulama modeline ektir.

Uygulama Modelleri
Talimat Yönetimi

Talimat Yönetimi

PS-ACH, talimat başlatımı, onayı ve yönetiminin ve katılımcı finans kuruluşları arasında bunların ilgili doğrudan ödemelerinin doğrulanması ve onaylanması için bir Talimat Yönetim Modülü içerir. Bu ödemeler, hizmet faturalarını (elektrik, su, doğal gaz gibi), yinelenen ödemeleri, kredi taksitlerini ve daha fazlasını içerir.

RTGS Entegrasyonu

PS-ACH, her bir takas oturumu için Net Takas Pozisyonlarının (NCP’ler) katılımcı finans kuruluşlarının takas hesaplarına gönderildiği düzenleyici kurumdaki RTGS çözümleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir takas oturumu kapatıldığında, NCP’lerin RTGS’ye otomatik olarak gönderilmesi de gerçekleşir.

RTGS Entegrasyonu

Daha fazla özellik

Uçtan Uca Takas ve Mutabakat

PS-ACH, Kaynak Mevduat Finans Kuruluşu’ndan (ODFI) başlayarak Alıcı Mevduat Finans Kuruluşu’na (RDFI) kadar uçtan uca bir takas döngüsü sunar. Çözüm, ödemelerin son kullanıcı hesaplarına gönderilinceye kadar sunulmasını, kaydedilmesini, hazırlanmasını ve aktarılmasını kapsar.

Katılımcı Türleri

PS-ACH, takas hesapları olan, düzenleyici kurumla doğrudan veya dolaylı bağlantı imkanı bulunan veya ödeme ekosistemindeki diğer katılımcıları temsil eden çeşitli katılımcı türlerini destekler. Bu tür katılımcılar, doğrudan katılımcılar, dolaylı katılımcılar, teknik katılımcılar ve alt katılımcılar olarak sınıflandırılır.

Katılımcı Yönetimi

PS-ACH, düzenleyici kuruma, ağa katılımcı ekleme, katılımcı bilgilerini gözden geçirme ve güncelleme, katılımcı statüsünü değiştirme ve sonlandırılmış bir katılımcıyı takas havuzunda askıya alma, devam ettirme veya takas havuzundan silme dahil olmak üzere katılımcı finans kuruluşları üzerinde tam yönetim sağlar.

Oturum Yönetimi

PS-ACH, düzenleyici kuruma, normal ve uzatılmış oturumlar gibi istisnai iş günleri için takas oturumlarını tanımlamasına ve planlamasına olanak tanıyan dinamik bir oturum yönetimi modülü sunar. Düzenleyici kurum, meydana gelebilecek olayların ya da spesifik kısıtlamaların gereksinimlerine cevap vermek için günlük programları değiştirebilir.

Borç Tavanı ve Öge Limitleri

PS-ACH, düzenleyici kuruma, katılımcıların para birimi başına borç tavanı limitlerini ve her öge türü için ödeme kalemi limitlerini yönetme araçları sağlar. Ayrıca, ödemenin gerçekleşmeme riskini engellemek için katılımcılar bir limite yaklaştıklarında düzenleyici kurumu uyarır.

Faturalandırma Özellikleri

PS-ACH, düzenleyici kurumun, katılımcı finans kuruluşları için ücretleri ve cezaları özelleştirmesine ve tanımlamasına izin verir. Bu ücretler ve cezalar, sabit değerler veya orijinal işlemin bir yüzdesi olarak tanımlanabilir. Her bir takas seansının sonunda her katılımcıya karşılık gelen fatura raporları da verilmektedir.

Parametreli İşleme

PS-ACH, risk yönetimi, sistem performansı ve veri güvenliğiyle ilgili çok sayıda parametre sunar. Bu parametreler arasında alıkoyma süreleri, otomatik reddetme, iletim planlaması ve sistem çalışma saatleri bulunur. Bu, çözümün esneklik veya istek / yanıt modunda çalışıp çalışmadığını belirleyen yanıt işleme moduna ektir.

Çoklu Para Birimi Desteği

PS-ACH, birden fazla para birimini destekler ve desteklenen her para birimi için belirli takas oturumları yürütür. Ek olarak, düzenleyici kurum, çözümün parametreli tasarımının bir parçası olarak yeni para birimlerini sorunsuz bir şekilde ekleyebilir.

Talimat Mesajları

PS-ACH, ödeme mutabakatından önce ODFI'den alınan iptal mesajlarını ve RFDI'den alınan ret mesajlarını işlemden geçirir. Buna ek olarak, ödeme mutabakatından sonra ODFI'nin işlemi geri alma mesajlarını ve RFDI'nin aide mesajlarını işleme alır.

Faydaları

Şunlar da hoşunuza gidebilir

PS-ACH - Participant

PS-ACH - Participant

Otomatik Takas Odası (ACH)

PS-MMS

PS-MMS

Talimat Yönetim Sistemi