Gerçek Zamanlı Brüt Hesap Kapatma Sistemi

PS-RTGS

ProgressSoft'un Gerçek Zamanlı Brüt Hesap Kapatma Sistemi, merkez bankalarına ve para kurumlarına yüksek değerli ödemeleri güvenli, güvenilir ve geri çevrilemez bir ortamda kontrol etme yetkisi verir.

Ana fonksiyonu bankalar arası ödeme işlemlerin mutabakatını sağlamak olan bu çözüm, uluslararası standartlara ve likidite risk yönetimine uyumlu en yeni teknolojiyi kullanır.

PS-RTGS

Özellikleri

Modüllü Tasarım

PS-RTGS, değişkenken gereksinimleri son derece otomatik ve yapılandırılabilir bir şekilde karşılamak üzere modüler bir sistem olarak tasarlanmıştır. Sistem, değişime uyumu kolaylaştıracak şekilde fonksiyonel olarak ölçeklendirilebilir modüllere ayrılmıştır.

Modüllü Tasarım
Uluslararası Standartlara Uygunluk

Uluslararası Standartlara Uygunluk

PS-RTGS, merkez bankalarına Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından belirlenen ödeme sistemlerinin ve finansal piyasa altyapılarının güvenli ve etkili bir şekilde çalışması için bir dizi prensip belirleyen uluslararası standartlarla uyumlu bir çözüm sunar.

Birlikte Çalışabilen Yapı

PS-RTGS, Otomatik Takas Odası çözümleriyle tam olarak birlikte çalışabilir ve diğer perakende ödeme sistemleriyle kolaylıkla arayüzlenebilir.

Birlikte Çalışabilen Yapı

Daha fazla özellik

Tam Finansal İşlem Desteği

PS-RTGS, katılımcılar arasındaki acil ve yüksek değerli kredi ödeme işlemleri, Net Takas Pozisyonları (NCP)’nın mutabakatı, Repo (Geri Alma Anlaşması) Etaplarının Açılması ve Kapanması ve Ödeme Karşılığı Teslimat (DvP) işlemleri dahil bütün standart finansal işlemleri destekler.

Likidite Yönetimi

PS-RTGS, merkez bankalarının katılımcılara likidite sağlamasına izin veren ve katılımcıların likiditelerini etkili bir şekilde izlemesine ve yönetmesine imkan tanıyan bir dizi likidite yönetim araçları sunar.

Çoklu Dil ve Çoklu Para Birimi

PS-RTGS, denetleme, izleme ve raporlama açısından merkez bankalarının ve katılımcı bankaların ihtiyaçlarını karşılayan çok dilli ve çok para birimli bir çözümdür.

Hesap Yönetimi

PS-RTGS, katılımcı bankalara bakiyelerini ve rezervlerini tutmaya izin veren bir muhasebe sistemine sahiptir. Sistem, katılımcıların mutabakat ve teminat hesaplarının yönetimine izin verir.

Menkul Kıymetler Mutabakatı

PS-RTGS, tahvil, hisse senedi ve para piyasası araçları alımı gibi menkul kıymet işlemlerini gerçekleştirme olanağı sunar.

Denetim

PS-RTG, merkez bankasının ağdaki bütün katılımcılara uyguladığı kurallara ve düzenlemelere uygun hale getirmek için sistem operasyonlarına ince ayar yapmasına imkan tanır.

Kusursuz Dağıtım

PS-RTGS, bankaların kendi tesislerinde herhangi bir şey kurmalarına gerek kalmadan kusursuz bir şekilde merkezi sisteme bağlanabilecekleri merkez bankasında barındırılabilir. Düzenlemelerin izin vermesi halinde bankalar ve merkez bankaları PS-RTGS’e buluttan bağlanabilir.

Faydaları