Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

ProgressSoft, onlarca yıllık kapsamlı deneyim ve uzmanlığından yararlanarak, kuruluşların verimli, etkin, uluslararası standartlarla uyumlu ve geçerli yönetmeliklere uygun şekilde çalışmasını sağlamak için danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Kuruluşunuz bir banka, merkez bankası, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kamu veya özel sektördeki herhangi bir kurum olsun, ProgressSoft'un uluslararası danışmanları, küçük ölçekli veya ulusal ölçekli bir projenin zaman gecikmelerini, üretkenlik kaybını, beklentilerin karşılanmamasının veya yatırım geri dönüşünün çok az olmasını veya hiç geri dönmemesini engellemek için basit bir ayar veya büyük bir revizyon gerektirip gerektirmediğini belirlemek için ideal bir konumda bulunur.

Bilgi Sistemleri Stratejisi
Stratejik konuların geliştirilmesi ve incelenmesi, kavrayış ve karar vermenin yanı sıra, bilgi sistemleri yatırımı, dağıtımı, kullanımı ve yönetimi dahil olmak üzere işletme bilgilerinin tam olarak yönetimi.

Bilgi Yönetimi ve Güvenliği
Bilgi bütünlüğü güvencesi, muhafaza ve ideal dağıtım sağlarken veri kullanılabilirliğini ve gizliliğini optimize etmek için kurumsal bilgi döngüsünün toplanması, izlenmesi ve analizi.

İşletme Çerçevesi ve Teknik Çerçeve
Stratejik gereksinimleri desteklemek ve yeni işletme disiplinleri, performans ölçümleri, entelektüel varlık depoları ve daha fazlasını uygulayarak verimsiz görevleri ortadan kaldırmak için bütünsel bir teknik ve organizasyonel çerçevenin değerlendirilmesi ve tasarımı.

İşletme Gereksinimleri ve Teknik Gereksinimler
IT mimari gereksinimleri ve standartları, geçiş planları ve iş süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları dahil olmak üzere yeni bir çözümü başarıyla uygulamak için gereken işletme ögelerinin ve teknik ögelerin tanımı.

Proje Yönetimi ve Yapısı
Dahili ve harici organizasyonel ilişkileri, işlevleri, matrisleri, yetki ve kontrol hatlarını belirleyerek belirli proje hedeflerine ulaşmak için gerekli süreçlerin, bilgi ve becerilerin uygulanması.

İş Süreçlerini İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma
Maliyet açısından tasarruflu, zaman açısından verimli ve stratejik bir yaklaşımla mevcut süreçleri iyileştirmek, dahili performansı optimize etmek ve en iyi uygulama standartlarını gerçekleştirmek için bir kuruluş içindeki iş akışlarının ve iş süreçlerinin analizi ve tasarımı.

Diğer Profesyonel Hizmetler:

Kurumsal Yayılım

Organizasyonunuzun tam gereksinimlerini belirleyerek tahminleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır...

Entegrasyon

Sistemler arasındaki uyumluluk neredeyse tüm organizasyonlar için en önemli konulardan biridir...

Eğitim Hizmetleri

Yeni uygulanan bir çözüm için uzun vadeli başarının anahtarı bilgi olduğundan, ProgressSoft, kuruluşun çözümü yetkin bir şekilde çalıştırmasını, rutin bakımını gerçekleştirmesini