Entegrasyon

Entegrasyon

İlk Seferde Doğru Yapın.

Sistemler arasındaki uyumluluk neredeyse tüm organizasyonlar için en önemli konulardan biridir. Bugün kesintisiz entegrasyon artık bir katma değer değil, bir zorunluluktur.

Entegrasyon Taahhüt Modelimiz, müşterilerin veritabanları arasında senkronizasyon olarak başlayıp uygulama konsolidasyonu olarak bitebilecek veri entegrasyon projeleri için karmaşık girişimler planlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Veri mimarisi, sistem kurulumu, idari süreçler ve uyumluluk açısından müşteriye özel ihtiyaçları karşılayacak ve müşterilerin doğru bir başlangıç yapmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Taahhüt, tasarım ve geliştirme başlamadan önce önemli yapıların uygulanmaya konmasını sağlamak amacıyla, bu alanlarda uygun stratejiler için değerlendirme ve öneriler gerektirmektedir.

Ortaklarımız ve müşterilerimiz, Entegrasyon danışmanlığı ve uygulanması için ProgressSoft Profesyonel Hizmetlerini kullanarak proje gecikme ve başarısızlık riskini azaltmaktadır. Teknik uzmanlığımız ve geniş kaynaklarımızla, veri entegrasyonu girişimleri için uygulama başarısı olasılığını önemli ölçüde artırıyoruz.

Uygulamamız, geniş bir müşteri tabanına hizmet etmekte ve bizi çok çeşitli iş konuları ve teknik mimarilerle yüzleştirmektedir. Metodolojimiz, bilgi tabanımız ve danışmanlarımız bu geniş deneyimi projenize kazandırıyor.

Özetle, danışmanlarımız veri entegrasyon projelerinin statik olmadığını kabul ediyorlar. Çözümünüzün üç aylık aralıklarla sunulan yeni sürümlerle, işinizle birlikte gelişeceğini anlıyoruz. Bu nedenle, öğrenmek ve aynı zamanda teslim etmek için zaman ayırmamız kaçınılmazdır. Her bir taahhüdü sonlandırırken ekibinizin çözümünüzü sürdürmek ve kullanmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamak için zaman ayırıyoruz.

Entegrasyon Hizmetleri Taahhüt Modeli

ProgressSoft profesyonel hizmetleri, aşağıda açıklandığı gibi taahhüt modelimizi kullanarak çok çeşitli entegrasyon çözümleri sunmaktadır:

Mimar

ProgressSoft, herhangi bir veri entegrasyon çözümünü tasarlamadan önce, benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan optimum bir entegrasyon tasarısı geliştirmek üzere her bir müşteriyle yakın çalışır. İster var olan sistemlerle entegrasyon gerektiren yeni uygulamaları isterse de iş süreçlerini iyileştirmek için entegre olması gereken birden fazla veri kaynağını içersin, tavsiye ettiğimiz herhangi bir entegrasyon çözümünün ihtiyaçlarınıza tam olarak uymasını sağlamak için iş gereksinimlerini tamamen analiz ederek işe başlıyoruz.

Yeni iş etkinlikleri ekleyebilmenize rağmen, bilgi erişim özelliklerini geliştirmek ve çeşitli teknolojilere dayalı kesintisiz entegrasyon teknikleriyle mevcut işlemlerin akışını düzene koymak için farklı yöntemler sunmaya her zaman hazır olacağız.

ProgressSoft ayrıca mevcut BT altyapınızı da dikkate alır. Farklı aşamalardaki farklı veri türlerini işleme ihtiyaçlarınıza karşı duyarlıyız ve kullanıma hazır olana kadar veriyi entegre etmemekteyiz. Maliyet verimliliği şöyle dursun, minimum insan gücü ihtiyacı ve daha yüksek güvenilirlik sağladığı için, eski yazılımınızın herhangi bir arayüzleme özelliği içerip içermediğini önceden araştırıyoruz.

Entegre Edin

ProgressSoft profesyonel hizmetler ekibi, en iyi uygulama entegrasyon çözümlerinin mimari tasarımı ile yetinmiyor. Üretim ortamınıza yeni bir çözüm uygulamadan önce, mimari aşamada belirlenen tüm hedeflere ulaşabilmemiz için entegrasyon çözümünüzün tüm bileşenlerini benzersiz birlikte çalışabilirlik laboratuvarımızda bir araya getiriyoruz. Ancak o zaman yeni entegre çözümü mevcut alt yapınıza uyguluyoruz. Laboratuvarımızdaki çözümü test etmekten sorumlu mühendisler, entegrasyonun sorunsuz ilerlemesini sağlamak için, çözümü üretim ortamına entegre edecektir.

Optimize Edin

ProgressSoft, verilerinizin çeşitli seviyelerde entegrasyonunun optimizasyonunu sağlar. Birbirine zıt işlevsel sistemlerde sıkışan bilgileri kullanarak iş performansını artırmanız gerekirse, size yardımcı olabiliriz. Uzman mühendislerimiz, tamamen farklı veri biçimlerini, sunucuları, işletim sistemlerini ve uygulama yazılımlarını içerdiklerinde bile, aralarında bilgi işleyerek, çevirerek, sunarak ve değiştirerek izole edilmiş veri ambarlarını ortadan kaldırabilir.

Ayrıca, BT grubunuz veya profesyonel hizmetler ekibimiz tarafından sürdürülebilmeleri için entegrasyon çözümlerinizin optimize edilmesini sağlıyoruz.

Destek

ProgressSoft profesyonel hizmetler ekibi, bir veri entegrasyon çözümünün tasarlanmasından toparlanıp ve optimizasyonuna kadar müşteri taahhüdü süresince kapsamlı destek sunmaktadır.

Entegrasyon çözümlerinin çok çeşitli üretim ortamlarında nasıl çalıştığı konusunda oldukça bilgiliyiz ve müşterilere gelişmiş proje yönetimi becerileri sunabiliriz. ProgressSoft, çözümlerimizin daima zaman ve bütçe kısıtlamalarını ve aynı zamanda iş gereksinimlerini ve teknik gereksinimleri karşılamasını sağlamak suretiyle, rutin olarak muazzam ve vazgeçilmez taahhütleri yönetmektedir.

Bir taahhüdün sonunda, mükemmel ve kapsamlı belgelerle desteklenen tam bilgi aktarımının sağlanması için müşterilerimizin BT personeli ile işbirliği yapıyoruz. Taahhüt sonrasında, ister rutin soruları yanıtlamak için isterse de gelecekteki entegrasyon yükseltmeleri ve güncellemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak için olsun, danışmanlık anlamında her zaman ulaşılabilir durumdayız.

Diğer Profesyonel Hizmetler:

Kurumsal Yayılım

Organizasyonunuzun tam gereksinimlerini belirleyerek tahminleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır...

Eğitim Hizmetleri

Yeni uygulanan bir çözüm için uzun vadeli başarının anahtarı bilgi olduğundan, ProgressSoft, kuruluşun çözümü yetkin bir şekilde çalıştırmasını, rutin bakımını gerçekleştirmesini