Mobil Ödeme Anahtarı

PS-mpClear

ProgressSoft, Merkez Bankası'nın mobil ödeme döngüsünün denetleyicisi olarak hayati önemdeki görevini daha etkin bir şekilde sürdürmesini sağlamak üzere PS-mpClear'ı sunmaktadır.

PS-mpClear, bankalar arası ve işleyiciler arası mobil ödeme işlemlerinin yapılmasından sorumlu olan gerçek zamanlı bir ödeme anahtarıdır. Mobil finansal ve finansal olmayan işlemlerin STP temelinde işlenmesini ve değişimini ve birden fazla mobil ödeme hizmeti sağlayıcısı arasında mesajların yönlendirilmesini destekler. Mesaj alışverişi için ISO 20022 gibi endüstri standardı protokolleri ve diğer özel mesaj formatlarını kullanır.

PS-mpClear 24x7x365 esasına göre çalışır ve işlem kapanış zamanları ve hesap kapatma entegrasyon zamanlamaları dahil olmak üzere faaliyetlerin iş günü zamanlamasını tanımlamayı destekler.

PS-mpClear, katılımcı mobil ödeme işleyicilerinden işlem bazında veya periyodik hizmet aboneliği esasına göre ücret ve harç tahsil için kullanılabilecek bir faturalandırma alt sistemi içerir. Çözüm ayrıca, Merkez Bankası'ndaki Yöneticinin ödeme anahtarının günlük işlemlerini izlemesine yardımcı olmak üzere geniş bir dizi rapor ve gözlem sunmaktadır.

Temel Özellikler
  • Bankalar arası ve işleyiciler arası ödeme işlemlerinin değişimi.
  • Finansal ve finansal olmayan işlemlerin STP temelinde işlenmesi.
  • Mesaj alışverişi için ISO 20022 standardının desteklenmesi.
  • Fatura alt sistemi ve çok çeşitli rapor ve gözlem olanağı.

PS-mpClear ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nın parasal sağlamlığı güvenceye almasına ve mobil ödemelerin kilit katılımcılarını denetlemesine olanak tanır. Bankalar halihazırda Merkez Bankası tarafından izlenmesine rağmen, çözüm bu denetlemeyi, mobil ödeme hizmeti sağlayıcılarının finansal istikrarını denetleme ve kontrol etme ve Merkez Bankası düzenlemelerine uyumluluklarını sağlama araçları ile sunmaktadır. Uyum güvenceleri, Merkez Bankası düzenlemelerini ihlal eden hizmet sağlayıcılarını askıya almanın yanı sıra, kullanıcıların kara listeye alınmasını sağlayan “Müşterini Tanı” (KYC) ilkesinin kullanılmasını ve mobil ödeme tüketicileri korumanın güvence altına alınmasını içermektedir.

PS-mpClear, mobil ödeme hizmeti sağlayıcı(sı)(ları) nın Merkez Bankası'na kaydını kolaylaştırmaktadır. Bu, birden fazla hizmet sağlayıcısı için açık bir sistem sağlar ve hepsi arasında birlikte çalışabilirliğe olanak tanır.

Bankalar, müşterileri adına hizmet sağlayıcıların kullanımı için sanal mutabakat hesapları sunduğu için, PS-mpClear, Merkez Bankası'nın bu hesapları yönetmesine ve mobil ödeme işlemlerinde uygun sınırlamalar koymasına izin verir. PS-mpClear, Merkez Bankası'nın mutabakat sistemine entegre olarak katılımcı bankalar arasında ödemelerin mutabakatını gerçekleştirir.

Merkez Bankası, tüm mobil para transferleri ve ödeme işlemlerinde ödeme anahtarı rolünü üstlenmek suretiyle, mobil ödemelerden kurumsal ve ekonomik açıdan faydalanmaktadır.

PS-mpClear, Merkez Bankası'nın mobil ödeme hizmeti sağlayıcıları da dahil olmak üzere mobil ödeme katılımcılarının finansal istikrarını ve uyumluluğunu kontrol etmesine ve aralarında tekelleşmenin önlemesine olanak tanır. Bu şekilde, Mobil Ödemeler, Merkez Bankası'nın yetkisi altında düzenlenen bir para hizmeti faaliyeti olarak resmileştirilir.

Mikro ödemelerin izlenmesi, mikrofinans için istatistiksel MIS verilerinin toplanmasına izin veren PS-mpClear üzerinden gerçekleştirilebilir. Hesabı olmayan kullanıcılara mobil ödeme seçenekleri sunularak, mikro finansman bu önemli segmente uzanabilir. Düşük gelirli grupların finansal katılımı sağlanır. Bu sonuç itibariyle ekonomi ve GSYİH üzerinde olumlu bir etki oluşturur.

Mobil Ödemelerin Merkez Bankası tarafından benimsenmesi, fiziki paranın basılması, kullanılması ve imha edilmesinin ortadan kaldırılabileceği veya en azından azaltılabileceği elektronik bir ortamın yolunu açmaktadır. Nakitsiz bir ortamın tüm ekonomiye yayılmasının faydaları, enflasyon oranlarının azaltılması ve istikrara kavuşturulmasının yanı sıra, nakit yönetimi maliyetlerinde azalma da dahil olmak üzere çok fazladır.

Ürün Paketleri

PS-mPay
Mobil Ödeme Çözümü

Bağlanalım

Lütfen aşağıdaki formu doldurup gönderin; ProgressSoft temsilcisi doğrudan yardım sağlamak için sizinle irtibata geçecektir.

(Cuma resmi tatildir)

Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz?

PS-mpClear broşürünü almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun ve gönderin.

PS-mpClear